נשים בשוק העבודה: נייר מדיניות לרגל יום האישה 2024

3.7.24
הורד PDF
Read the full article

לכבוד יום האישה גל ליפשיץ ושגית וד"ר שגיתאזארי-ויזל ערכו מחקר על אי שוויון בין גברים לנשים בשוק העבודה. הממצא העיקרישמצאו הוא כי:

 

למרות שבמרוץ השנים מעמדן של נשים השתפר, עדיין נותרו פערים כלכליים וחברתיים בין נשים לגבריםבכלל, ובפרט בשוק העבודה.
פערי השכר קיימים, הן בשכר החודשי והן בשכר שעתי.
בתרשים 3 מוצג הפער באחוזים בין השכר החציוני של גברים לנשים עבור עובדים שכיריםבמשרה מלאה בהשוואה בינלאומית.
כפי שניתן לראות, פער השכר המגדרי בישראל היה במגמת ירידה, עד סוף העשור הראשון שלשנות ה-2000, אך בעשור האחרון יש שינוי מגמה והפער חזר למימדיו לפני שני עשורים.
זאת ועוד, ניכר בתרשים כי מגמה זו ייחודית לישראל. בעוד שביתר המדינות ישנה מגמת ירידהעיקבית בפערי השכר החציוני, בישראל המגמה הפוכה.
פער זה החריף לאורך השנים, ובשנים 2016 ו-2018 ישראל הייתה המדינה הרביעית הכי לאשוויונית במונחי שכר.
כיום, פער השכר המגדרי בישראל הוא השני בגודלו בהשוואה למדינות ה-OECD.