נתונים לכולם

המכון לרפורמות מבניות דוגל בשיתוף נתונים ושקיפותם לכל האזרחים. חלק מהנתונים הם תוצרי עיבודים שלנו וחלקם נתונים גולמיים ששלפנו ממוסדות רשמיים. כדי להרחיב את מאגר הנתונים השיתופי, אתם מוזמנים לשלוח נתונים שלכם ונפרסם אותם עם קרדיט שלכם!

מתחמי עוני בישראל לינק למפה האינטרקטיבית

רשימת מתחמי שיקום שכונות לינק של נתונים להורדה

רשימת מתחמי העוני _ המכון לרפורמות מבניות לינק של נתונים להורדה

צפיפות-יחס אוכלוסייה למספר דירות ביישובים המונים 50 אלף תושבים ויותר לינק של נתונים להורדה

פתיחת בנקים לפי שנים לינק של נתונים להורדה

מדד ריכוזיות הרפינדל לינק של נתונים להורדה

יחידות דיור ומספר נפשות לפי ערים גדולות לינק של נתונים להורדה

התפלגות מבנים לפי מספר דירות במבנה בערים הגדולות, באחוזים, 2020 לינק של נתונים להורדה

מספר יחידות דיור בלונדון לינק של נתונים להורדה