התחדשות עירונית ודיור בר השגה

המכון לרפורמות מבניות עוסק בתחום של מדיניות דיור לאומית מעל עשור. המכון מציע תוכנית של מדיניות דיור לאומית רחבה, ארוכת טווח עם יעדים ומטרות ברורות, שאינה כפופה לחילופי שלטון. התוכנית שלנו מבוססת פתרונות לפלחים השונים באוכלוסייה ובפרט לשכבות החלשות, לזוגות צעירים, לקשישים ולמעמד הביניים.

פרסומים חמים:
משבר הריביות בישראל, ריביות משכנתא, התחדשות עירונית
Button Text
אפס תוצאות
הציגו לי:
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
28.2.2024
לכתבה >
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
24.2.2024
לכתבה >
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
24.2.2024
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
25.10.2023

הצעת חוק להקמת הרשות הלאומית להתחדשות עירונית

הצעת החוק באה לפתור את בעיית העוני בישראל באמצעות הבטחת הסדרים קנייניים ותכנוניים בקנה אשר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד מידה לאומי בדרך של חקיקה. החוק מקים את נות שכו190 מוגדרות החוק במסגרת תפעל למימוש החוק בהתאם למדיניות הדיור הלאומית שתקבע. ירוכזו ; השכונות לתושבי הזכויות מלוא יוענקו : בהן עירונית להתחדשות כמתחמים ישראל במדינת העוני על שומר , ולפיתוח לבנייה קרקעות ומאגר מלאי יוצר החוק . התכנון תהליכי משמעותית ויקוצרו סמכויות " מתות " אדמות ומחיה פתוחים שטחים אשר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד מידה לאומי בדרך של חקיקה. החוק מקים את נות שכו190 מוגדרות החוק במסגרת תפעל למימוש החוק בהתאם למדיניות הדיור הלאומית שתקבע. ירוכזו ; השכונות לתושבי הזכויות מלוא יוענקו : בהן עירונית להתחדשות כמתחמים ישראל במדינת העוני על שומר , ולפיתוח לבנייה קרקעות ומאגר מלאי יוצר החוק . התכנון תהליכי משמעותית ויקוצרו סמכויות " מתות " אדמות ומחיה פתוחים שטחים אשר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד מידה לאומי בדרך של חקיקה. החוק מקים את נות שכו190 מוגדרות החוק במסגרת תפעל למימוש החוק בהתאם למדיניות הדיור הלאומית שתקבע. ירוכזו ; השכונות לתושבי הזכויות מלוא יוענקו : בהן עירונית להתחדשות כמתחמים ישראל במדינת העוני על שומר , ולפיתוח לבנייה קרקעות ומאגר מלאי יוצר החוק . התכנון תהליכי משמעותית ויקוצרו סמכויות " מתות " אדמות ומחיה פתוחים שטחים

לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
19.7.2023
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.7.2023
לכתבה >
ספר
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.11.2018
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.11.2015
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.2.2015
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.8.2013
לכתבה >
מאמר דעה
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.7.2013
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
1.6.2013
לא נמצאו תוצאות אנא חפש שוב
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.