הצעת חוק להקמת הרשות הלאומית להתחדשות עירונית" (הרשות להתחדשות)

10.25.23
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

רפורמה במקרקעי ישראל שפורסמה בשנת  2009 יצרה הזדמנות לרפורמה בשכונות העוני בישראלמאחר והעניקה, כעקרון, זכויות קניין לבעלי הדירות בשכונות וזאת כמנוף לשדרוגן והשבחתן.הצעת החוק נועדה לרכז בדבר חקיקה אחד את הוראות החקיקה לגבי: הכרזת שכונות העוני שלמדינת ישראל כמתחמי התחדשות עירונית; שיקום השכונות; הגדרת בעלי הדירות כזכאים על פיהחוק לאשכול זכויות הנגזר מחלקו של הזכאי במתחם להתחדשות; הגדרת ההשלמה הקרקעית שתכלול את השטחים הכלואים והמצרנים הכלולים במתחם או העוטפים אותו, אשר גם מהם יגזרו זכויות