עתירה לבג"ץ: לבטל את הפחתת הרוב הדרוש ואת הפחתת התמורה לבעלי נכסים בפרויקטים המיועדים להתחדשות עירונית "אשר התקבלה במחטף

28.2.24
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

המכון לרפורמות מבניות  עתר לבג"ץ בבקשה לבטל את יישום החלטות שהתקבלו במסגרת חוק ההסדרים שעבר בכנסת בחודש נובמבר 2021,
במסגרתן הופחת הרוב הדרוש מקרב בעלי דירות בפרויקטים המיועדים להתחדשות עירונית מ-80% ל- 66%.

ההחלטה להוריד את הרוב התקבלה במחטף, ללא דיון בכנסת, ובניגוד לעמדתם של היועצת המשפטית של הכנסת, היועץ המשפטי של ועדת הפנים ומרכז המחקר של הכנסת.עוד מבקש המכון את ביטולו של תקן 21.1 של הוועדה לתקינה שמאית שבמשרד המשפטים. התיקון לתקן 21 קובע "מחירון אחיד" לכולם, לפיו בעל נכס בפרויקט התחדשות עירונית יקבל לכל היותר תוספת של כ- 12 מ"ר ברוטו לדירתו במסגרת הבניין החדש שייבנה.