דרור שטרום - חוות הדעת - השלמה

24.2.24
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

בחוות דעת קודמת, מיום  ,6.2.2022 ניתחתי את מהותן של מסמך" תקן  " 21.1 המוצע, מסמך אותו פרסמה מועצת שמאי המקרקעין עוד בחודש נובמבר  2019 ואשר עמד על מכונו, כטיוטת תקן, במשך שנים עד לאחרונה ממש