מדד ההומלסים של ישראל

1.6.13
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

אומדן המכון לשנת 2012 נגזר משני בסיסי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מפקדי האוכלוסין מהשנים 1995 ו- 2008, בהם נמדד פילוח של משקי הבית בישראל לפי הסדרי דיור (בעלות, שכירות, בבעלות קרובי משפחה ולא משלמים עליה שכירות, אחר ולא ידוע) וסקרי ההוצאות השנתי של משקי הבית מהשנים 2005-2011. הנתונים ממחישים את החשיבות שבקביעת מדיניות דיור לאומית ואת הצורך בפתרון מצוקת הדיור ומיגור העוני בישראל – פתרון הבא לידי ביטוי בהצעת החוק להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד של המכון לרפורמות מבניות.