איך ניתן להתמודד עם מחירי הריביות? שגית אזארי-ויזל

7.1.23
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

החל ממאי 2022 אזרחי ישראל מתמודדים עם עליה בנטל הכלכלי עקב המראת מחירי הריביות על המשכנתאות. ע"פ נתוני בנק ישראל נראה כי ההחזר החודשי עלה בממוצע בכ-20% עבור כלל משקי הבית, בפרט רוכשי הדירות ממעמד הביניים הם הסובלים העיקריים מהעלאות הריבית, שהקפיצו את החזרי המשכנתאות שלהם בכ-21% בתוך 5 שנים. משקי הבית בעשירונים הנמוכים גם כן נפגעו מאחר וכעת חלקם בסך ציבור לוקחי המשכנתאות קטן ולרבים מהם חלום רכישת הדירה הולך ומתרחק. 

מאידך, הסכום המצטבר של המשכנתאות בישראל עומד על כ-508 מיליארד₪ נכון לסוף 2022, עלייה של כ-13.7% בהשוואה לשנת 2021.  בעקבות עליית הריבית הכנסות המימון של חמשת הבנקים הגדולים עלו בשיעור ממוצע של מעל 50% ברבעון האחרון של שנת 2022 בהשוואה לאותו רבעון אשתקד. גם הרווח הנקי עלה בשיעור ממוצע של כ31% בחמשת הבנקים הגדולים בשנת 2022. נתונים אלו משקפים שיעור תשואה להון של כ-15% בממוצע.

בשל אלו, המכון קורא ליישומן של מספר רפורמות מבניות שיכולות מחד, להקל על הנטל הכלכלי של משקי הבית בישראל, ולהגביר את רמת האוריינות הפיננסית של אוכלוסיות מוחלשות בתחום, ומאידך לצמצם את מרווחי ריביות הבנקים בישראל, בדרכים הבאות.