כיצד התרחב אי שוויון בעושר בישראל בעשור האחרון

10.3.24
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

במחקר זה אנו בוחנות האם אי השוויון בעושר בישראל התרחב או הצטמצם בעשור האחרון. בכך, הוא מהווה מחקר המשך למחקר קודם של המכון, שבחן את פערי העושר בישראל.

מחקר זה ייחודי בחקר אי השוויון הכלכלי בישראל, מכיוון שרוב המחקרים הקודמים מתמקדים באי שוויון בהכנסות מעבודה ולא בעושר (מנכסי דיוראו מנכסים פיננסים).

כמו כן, המחקר בוחן את מגמות השינוי שחלו לאורך העשור האחרון, ומבוסס על סקר ארוך טווח  2020 ו-2013 (להלן - "סקר נכסים") של הלמ"ס, ובכך מרחיב מחקרים קודמים אשר בחנו את אי השוויון בעושר רק בנקודת זמן אחת.

ממצאי המחקר הנוכחי מראים שישראל היא מדינה עשירה והעושר שלמשקי בית בישראל עומד על  6.5 טריליון שקלים - גידול משמעותי מתחילת העשור הקודם. אולם ישנו אי שוויון עמוק בעושר בכל ממדי העושר שנמדדו, כאשר ממצא בולט הוא שהמאיון העליון מחזיק בכרבע מהעושר בישראל. בבחינה לאורך זמן נמצא כי אי השוויון בעושר התרחב בין השנים.