חוסר הנגישות למרחב מוגן דירתי בישראל, גל ליפשיץ

10.19.23
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

נייר עמדה זה בוחן את הנגישות למרחב מוגן בישראל. התמונה העולה מניתוח נתוני הלמ"ס מדאיגה ומציגה כי לפערים כלכליים ישנה השפעה מכרעת על הנגישות למרחב מוגן. בעוד שלרבע (26%) ממשקי הבית בעשירון התחתון ישנה נגישות מיידית למרחב מוגן, לשני שליש (59%) ממשקי הבית בעשירון העליון ישנה נגישות מיידית למרחב מוגן. זאת ועוד, בהתבוננות מרחבית אין בהכרח התאמה בין צרכי האוכלוסייה לרמת הנגישות. לגישה מיידית למרחב מוגן בישראל ישנה חשיבות עליונה, והיא מחויבת המציאות במדינת ישראל. לפיכך, ממ"ד חייב להיתפס כמוצר צריכה בסיסי עבור כל משק בית בישראל, ללא תלות ביכולת הכלכלית.