נייר מדיניות - שיקום חבל התקומה והתחדשות יישובי העוטף

16.1.24
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

נייר זה מציג את עיקרי התוכנית האזורית לפיתוח, שיקום והתחדשות יישובי העוטף. התוכנית מבוססת על 4 צירים מרכזיים: תוכנית אסטרטגית מרחבית לתכנון הנגב המערבי המושתתת על עקרון העיר-כפר שפותחה על ידי המכון בשיתוף פעולה עם קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים, הגדלת שטח השיפוט של הרשויות והמועצות, הסדרת הקניין בכלל ישוביי המרחב, ומודל כלכלי-משפטי לקידום דיור בהישג יד במכר.