תקומה לעיר ולכפר - תכנית אסטרטגית מרחבית לפיתוח העוטף

11.21.23
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

המכון לרפורמות מבניות בשיתוף עם משרד האדריכלים "קולקר-קולקר-אפשטיין", הכין תוכנית עקרונות לתוכנית מתאר אסטרטגית לפיתוח עוטף ישראל. תוך מתן פתרון לצד התכנוני והצד הקנייני של המרחב על בסיס של התחדשות עירונית וכפרית. 

תוכניתנו כוללת הסתכלות הוליסטית ארוכת טווח על המרחב של הנגב המערבי על ידי תכנון מרחבי - אסטרטגי, ויישום באמצעות תיקוני חקיקה והענקת זכויות קניין לתושבים במרחב העירוני-כפרי. הענקת זכויות הקנין והזכויות בתכנון, תעניק בטחון ותעודד את תהליך "ושבו בנים לגבולם" במקביל להענקת הפתרונות הזמניים.