קרן העושר הישראלית

1.9.20
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

הגז הטבעי הוא אורח חדש בנוף הישראלי. בעקבות גילויים משמעותיים במאגרים "תמר" ו-"לוויתן" בשנים 2009 ו2010 - בהתאמה, מתקיים דיון סביב הגז בישראל. במידה והתחזיות לכמויות הפוטנציאליות יתממשו, גילוי הגז ימקמו את ישראל במקום ה92- מבחינת מאגרי גז טבעי מוכחים בקרב מדינות העולם. מדובר ברזרבות פוטנציאליות של כ2000- מיליארד מטרים מעוקבים של גז הפזורים על פני שבעה מאגרים (מתוכם כ20%- במאגרי "תמר" ו-"לוויתן"), העתידים לספק את צרכי המשק הישראלי בשלושת העשורים הקרובים לפחות.