מדדים לאי שוויון בצריכה - ד"ר אביחי שניר

1.8.17
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

אי השוויון בצריכה הוא חשוב ראשית בגלל שצריכה, ולא הכנסה,היא הגורם המשפיע על רמת החיים. לכן הבדלים בצריכה מצביעים על הבדלים ברמת החיים באופן מדויק יותר מהבדלים בהכנסות. דוגמא קיצונית היא הקיבוצים בישראל בשנות הששים והשבעים. בין הקיבוצים של כל תנועה כמעט ולא היו הבדלים בצריכה למרות שהיו הבדלים משמעותיים בהכנסות של כל קיבוץ.