המונופולים מאחורי הבעיות "המרושעות": ביזור מוסדי למען השוויון, איב גוטרמן.

5.1.20
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

בעידן המידע החדש, חדשנות טכנולוגית משנה את טבע הכלכלה והתמריצים שלנו בה. תשומות נדירות כבר לא שולטות בשוק, ולכן מעמידות בספק מודלים כלכליים בסיסיים ביותר של מיקסום יעילות וערך בשוק. מחקר זה עוסק בארבעה "רשעים" קלאסיים של רווחה חברתית, הנחשבות בלתי פתירות בתנאים של קפיטליזם שוק: (1) חלוקה מחדש של העושר, (2) בעיית הסוכן הראשי, (3) המוסד של זכויות קניין, ו-(4) אספקת מוצרים ציבוריים. אנחנו ממסגרים אותם מחדש כבעיות פיקוח של מונופול ריכוזי, המוחרפות כעת בשל האופי המשתנה של הכלכלה הגלובלית ההולכת וגוברת. השערתנו היא שיומן חשבונות מבוזר (Decentralized Ledger Technologies- DLTs) הוא סוג חדש של מוסד דיגיטלי שיש לו פוטנציאל להציג פתרונות חדשים לבעיות הללו, על ידי הגדלת הסוכנות האישית וחוסן, התאמה מחדש של תמריצי השוק, והחזרת תחרות אמיתית לשׁוּק החופשי.
מחקר זה משתמש בארבעה מקרים ייחודיים של מוסדות דיגיטליים הבנויים על DLT הנועד לטפל בבעיות "המרושעות" המפורטות לעיל.

In the new information age, technological innovation is changing the very nature of our

economy and our incentives therein. Inputs no longer characterized by scarcity are dominating our markets, calling into question our most basic economic models for how to maximize efficiency and value in the market. This study tackles four of classic wicked problems of social welfare, thought to be unsolvable under conditions of market capitalism:

 (1) the redistribution of wealth, (2) the principal-agent problem, (3) the institution of

property rights, and (4) the supply of public goods. We reframe them as centralized

monopoly control problems, that are currently being exacerbated by the changing nature

of our increasingly digital global economy. Our study hypothesizes that decentralized

ledger technologies (DLTs) could serve as foundation for a new breed of digital institution

with the potential to present new solutions these problems by increasing individual agency

and resilience, realigning market incentives, and returning true competition to the free

market. This study uses four unique cases of digital institutions built on a distributed

ledger intended to address the wicked problems listed above.