העושר החדש בישראל - שגית אזארי ויזל

12.5.19
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

החל מ 1995 קבוצת חוקרים מהבנק העולמי מפרסמים מידי כמה שנים דו"ח בנושא "עושרהאומות" ” “The wealth of the Nationגודלו אפיונו והמשמעות שלו. הדוח מצביע על חשיבות המדידה של העושר כאינדיקטור משלים לתוצר המקומי, במדידת היציבות והחוזקה הכלכלית שלמדינות. העושר נמדד באמצעות ההון הפיזי, הון משאבי הטבע והון בלתי מוחשי שברובו הון אנושי. הממצאים של הבנק העולמי מראים כי ההתפתחות כלכלית מתואמת במידה רבה עם העושר הלאומי. אי השוויון בין מדינות עשירות לעניות בהון האנושי הוא גבוה מאוד, כמעט פי 100 לנפש, ולמרות שהעושר צמח בכל המדינות, העושר לנפש לא גדל במדינות עניות. מאחר והניתוחים של הבנק העולמי הם בעיקר השוואתיים בין מדינות מפותחות ומתפתחות ומתייחס לחלוקת העושר באופן כללי, פרק זה יתמקד במקרה הישראלי וינתח באופן מעמיק את התחלקות העושר בישראל למרכיביו השונים וכן לפי חלוקת דמוגרפיות נוספות