יוקר המחיה והמדד האמיתי

1.5.15
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

מבחינת מדד המחירים לצרכן על פי סלי תצרוכת של עשירוני הכנסה עולה כי ישנו קשר הפוך בין הכנסה לאינפלציה עבור משקי הבית. כלומר, ככל שמשק הבית נמצא נמוך יותר בעשירוני ההכנסה כך מדד המחירים עבור אותו משק בית גבוה יותר. תוצאה זו נובעת מכך שסעיפי ההוצאה הבסיסיים התופסים נתח גבוה יותר בסל התצרוכת של העשירונים התחתונים כגון מזון ודיור, התייקרו בשיעור הגבוה ביותר מבין כלל סעיפי המדד