התחדשות עירונית ובג"ץ השכונות

בינואר 2008 שר השיכון והבינוי דאז, זאב בוים, מינה את עו"ד שרגא בירן לחבר בצוות "כוח המשימה להתחדשות עירונית" בהשתתפותם של נציגי ממשלה ממשרד השיכון ומשרד האוצר. בתום פעילותו, הציג הצוות את מסקנותיו וגיבש את הצעת החוק להקמת הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד. מאז, המכון לרפורמות מבניות עוסק בנושא של התחדשות עירונית ושיקום שכונות. מהלך זה יקדם את אוכלוסיית המצוקה, דרך צבירת הקניין בדירת המגורים. מהלך זה יתרום למוביליות כלכלית-חברתית של הדרים בשכונות, יצמצם פערי אי שוויון בחברה הישראלית, ואי שוויון בין-דורי. המכון לרפורמות מבניות עתר לבג"ץ בבקשה לבטל את יישום החלטות שהתקבלו במסגרת חוק ההסדרים שעבר בכנסת בחודש נובמבר 2021, במסגרתן הופחת הרוב הדרוש מקרב בעלי דירות בפרויקטים המיועדים להתחדשות עירונית מ-80% ל- 66%. ההחלטה להוריד את הרוב התקבלה במחטף, ללא דיון בכנסת, ובניגוד לעמדתם של היועצת המשפטית של הכנסת, היועץ המשפטי של ועדת הפנים ומרכז המחקר של הכנסת. עוד מבקש המכון את ביטולו של תקן 21.1 של הוועדה לתקינה שמאית שבמשרד המשפטים. התיקון לתקן 21 קובע "מחירון אחיד" לכולם, לפיו בעל נכס בפרויקט התחדשות עירונית יקבל לכל היותר תוספת של כ- 12 מ"ר ברוטו לדירתו במסגרת הבניין החדש שייבנה.

פרסומים חמים:
אפס תוצאות
הציגו לי:
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
28.2.2024
לכתבה >
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
24.2.2024
לכתבה >
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
24.2.2024
לכתבה >
ניירות מדיניות
  |  
התחדשות עירונית ודיור בר השגה
  |  
25.10.2023

הצעת חוק להקמת הרשות הלאומית להתחדשות עירונית

הצעת החוק באה לפתור את בעיית העוני בישראל באמצעות הבטחת הסדרים קנייניים ותכנוניים בקנה אשר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד מידה לאומי בדרך של חקיקה. החוק מקים את נות שכו190 מוגדרות החוק במסגרת תפעל למימוש החוק בהתאם למדיניות הדיור הלאומית שתקבע. ירוכזו ; השכונות לתושבי הזכויות מלוא יוענקו : בהן עירונית להתחדשות כמתחמים ישראל במדינת העוני על שומר , ולפיתוח לבנייה קרקעות ומאגר מלאי יוצר החוק . התכנון תהליכי משמעותית ויקוצרו סמכויות " מתות " אדמות ומחיה פתוחים שטחים אשר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד מידה לאומי בדרך של חקיקה. החוק מקים את נות שכו190 מוגדרות החוק במסגרת תפעל למימוש החוק בהתאם למדיניות הדיור הלאומית שתקבע. ירוכזו ; השכונות לתושבי הזכויות מלוא יוענקו : בהן עירונית להתחדשות כמתחמים ישראל במדינת העוני על שומר , ולפיתוח לבנייה קרקעות ומאגר מלאי יוצר החוק . התכנון תהליכי משמעותית ויקוצרו סמכויות " מתות " אדמות ומחיה פתוחים שטחים אשר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד מידה לאומי בדרך של חקיקה. החוק מקים את נות שכו190 מוגדרות החוק במסגרת תפעל למימוש החוק בהתאם למדיניות הדיור הלאומית שתקבע. ירוכזו ; השכונות לתושבי הזכויות מלוא יוענקו : בהן עירונית להתחדשות כמתחמים ישראל במדינת העוני על שומר , ולפיתוח לבנייה קרקעות ומאגר מלאי יוצר החוק . התכנון תהליכי משמעותית ויקוצרו סמכויות " מתות " אדמות ומחיה פתוחים שטחים

לכתבה >
לא נמצאו תוצאות אנא חפש שוב
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.